Historie farnosti

Kostel sv. Jiljí

Přestože první písemná zmínka o Mrákotíně pochází teprve z roku 1385, dá se předpokládat, že ves toho jména vznikla již za panování Přemyslovců někdy ve 12. či 13. století.

Roku 1398 je už připomínán farní kostel. Jeho původní gotická podoba však zcela zanikla při klasicistní přestavbě v letech 1806 - 07. Při této přestavbě byla k původnímu presbyteriu napříč postavena nová stavba a kostel dostal současnou podobu s neobvyklou orientací ke světovým stranám. Osa kostela teď míří netradičně k severu.

V interiéru boční kaple si můžeme povšimnout některých gotických stavebních prvků, jako je žebrová klenby, čtyř oken, z nichž dvě mají zachovalou kružbu; dále je ve zdi zachováno i původní sanktuárium. Hlavní oltář byl postaven roku 1872 a v roce 1877 byl přistavěn kůr a postaveny varhany. V poslední době byl kostel v roce 1989 pokryt novou měděnou střechou a v roce 1992 byly instalovány nové lavice. V roce 2001 bylo nutné ové vymalování po požáru v sakristii. Kolem kostela býval od nepaměti hřbitov. Ten zanikl v druhé světové válce.

Sv. Jiljí

Světec kostela sv. Jiljí žil kolem roku 725. Narodil se v Athénách. Po smrti zámožných rodičů rozdal jmění chudým a toužil sloužit Bohu v ústraní. Přepravil se do Francie, kde se u biskupa v Arlesu zdokonaloval ve víře.

Kostel sv. Jiljí

U poustevníka Veredama se zase naučil, že nestačí žít v ústraní, ale je třeba bojovat proti náklonostem ve vlastním srdci. Po čase přesídlil sv. Jiljí do pralesa, kde žil s ochočenou laní ve skalní poustevně. Tam ho při lovu postřelil člen družiny vizigótského krále. Král dal na tom místě vystavět klášter, hmotně ho zajistil a tam byl Jiljí svým četným následovníkům zkušeným otcem tj. opatem podle řehole sv. Benedikta. Atributem sv. Jiljí je laň a šíp.

© Římskokatolická farnost Telč, Ondra Horník 2007 - design inspired by dcarter